WIJKVERPLEGING (THUISZORG) AANVRAGEN


Wilt u wijkverpleging aanvragen? Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Vaak heeft u al wel (intensief) contact met de huisarts. Wilt u wijkverpleging ontvangen? Dan kunt u zelf contact opnemen met een zorgaanbieder. U kunt van een wijkverpleegkundige zorg krijgen van verpleegkundigen of van verzorgenden.

Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. U kunt bij het kiezen van een zorgaanbieder advies vragen bij:

  • uw gemeente;
  • de huisarts;
  • het sociale wijkteam van uw gemeente
    (aanspreekpunt voor vragen over bijvoorbeeld werk en inkomen, opvoeding, en hulp in huis);
  • de transferverpleegkundige
    (verpleegkundige die na uw ontslag uit het ziekenhuis zorgt dat u de juiste zorg krijgt).

.
Wat valt er onder wijkverpleging?

Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die u thuis krijgt. Bijvoorbeeld hulp bij aankleden, douchen, naar het toilet gaan of wondverzorging. De wijkverpleegkundige is in eerste instantie een zorgverlener en geeft u medische zorg. Bijvoorbeeld uw medicijnen klaarzetten en toedienen. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen.

In- en uitsluitcriteria

.

Wijkverpleegkundige regelt de zorg

De huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen. Samen met uw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijke werker.


Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

 

BRON: Rijksoverheid