PRIVACYREGLEMENT


Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met AVG krijgt u meer rechten als het gaat om te weten welke gegevens van u verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. U krijgt de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen.

Wij vinden de privacy van onze clienten erg belangrijk. Dailyzorg gaat dan ook veilig met uw gegevens om en beschikt over een privacyreglement die u kunt opvragen bij onze organisatie.