HOE KRIJG IK VERZORGING EN/OF VERPLEGING THUIS (WIJKVERPLEGING)?


Per 1 januari 2015 is verpleging en verzorging thuis onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt hier geen eigen risico voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft.

.

PERSOONLIJKE VERZORGING
Bij persoonlijke verzorging gaat het om ondersteuning bij, of overnemen van de zelfzorg door anderen. Ook het stimuleren om deze activiteiten zelf te doen en het aanleren ervan behoren tot de functie persoonlijke verzorging.

Concreet valt hierbij onder andere te denken aan (ondersteuning bij) wassen, douchen, aan- en uitkleden, opstaan en naar bed gaan, opmaken van bed bij bedlegerige cliënt, hulp bij toiletgang en verwisselen van incontinentie materiaal, scheren, hand- en voetverzorging, hulp bij eten en drinken, hulp bij begeleiding van transfers en hulp bij houding in bed of op de stoel, hulp bij huidverzorging, voorkomen van smetten en verzorgen van smetplekken, voorkomen van decubitus en voorkomen van open huid.
.
VERPLEGING
De verpleging is gericht op herstel of voorkoming van verergering van de aandoening of handicap. De verpleegkundige zorg wordt vaak gegeven na een ziekenhuisopname of als gevolg van acute of chronische ziekte.

De verpleegkundige zorg bestaat onder meer uit: begeleiding bij ernstige ziekte en het verrichten van specifieke handelingen zoals pijnbestrijding, decubituspreventie of wondzorg. Daarnaast adviseren de verpleegkundigen over hulpmiddelen.
.
BEGELEIDING
Afhankelijk van uw situatie kan Dailyzorg u helpen met individuele begeleiding. Bij deze begeleiding wordt hulp geboden bij het helpen plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Ook kan de ondersteunende begeleiding uw familie, vrienden of andere mantelzorgers helpen bij het omgaan met de situatie.

 

 thuiszorg aanvragen 

Dailyzorg verwerkt persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. We verwerken persoonsgegevens om onze zorg en andere diensten goed en veilig aan te kunnen bieden. Ook via onze website kunnen we persoonsgegevens verwerken om u snel en voldoende te kunnen informeren. We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

 


Dailyzorg

"Wij geven zorg zoals we zelf verzorgd zouden willen worden"

Eric

Dailyzorg staat voor zorg bij u thuis, dichtbij de mensen die hulp nodig hebben op het gebied van wonen en zorg. Wij zorgen ervoor dat u zelf de regie houdt over uw eigen leven.