OVER DAILYZORG

Dailyzorg is een gecertificeerde thuiszorgorganisatie die gevestigd is in Nijmegen en daar ook de thuiszorg levert. De zorg wordt geboden in de vorm van Zorg in Natura. De ervaren zorgverleners die elk gespecialiseerd zijn in hun eigen vakgebied verzorgen cliënten die door ziekte, ouderdom of een aandoening zorgbehoevend zijn en graag thuis verzorgd willen worden in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving. Zo kunnen cliënten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Voor elke zorg, hulp en informatie kunt u bij ons terecht. Onze medewerkers zijn zeven dagen per week bereikbaar en inzetbaar.

 

DE KOSTEN
De wijkverpleegkundige bij u in de buurt brengt de benodigde zorg in kaart en zet deze direct in, samen met het zorgteam. Voor Verzorging en Verpleging, vanaf 2015 geregeld vanuit de zorgverzekeringswet, is geen eigen bijdrage verschuldigd. Het is basiszorg en blijft daarom, net als huisartsenzorg, buiten het eigen risico.

Geen kosten


U betaalt geen eigen bijdrage over AWBZ zorg, de kosten worden afgerekend via uw zorgverzekeraar.

 

Vast contactpersoon

Vast contactpersoon

Bij Dailyzorg heeft u altijd een vast aanspreekpunt. Hierdoor blijft alles overzichtelijk en transparant.

Verpleegkundige

Verpleegkundige

Samen met een verpleegkundige wordt een persoonlijk en op maat zorgplan opgesteld.

Gezondheid

Gezondheid

We werken nauw samen met andere professionals, zoals huisartsen en hulpverleners.