DAILYZORG levert geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder nader omschreven worden:


  • met een BOPZ-status
  • met agressieproblematiek
  • met verslavingsproblematiek
  • met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem
  • die suïcidaal gedrag vertonen