WE STELLEN UW MENING ZEER OP PRIJS!


Dailyzorg vindt het belangrijk dat cliënten kunnen meepraten en hun mening kunnen geven over de zorg en over de organisatie. Daarom heeft Dailyzorg een uitgebreide enquête ontwikkeld. Met deze enquête kunt u anoniem de kwaliteit van Dailyzorg aangeven en is bedoeld om de kwaliteit van de geleverde thuiszorg te meten en te verbeteren.

Introductie

De vragen gaan over zorg die u in de afgelopen zes maanden thuis kreeg. Als u nu geen zorg meer ontvangt maar in de afgelopen twaalf maanden wel zorg kreeg vragen wij u de vragenlijst in te vullen voor de zorg die u in het afgelopen jaar ontving.

  Uw naam (niet verplicht)

  Hoe lang krijgt u al (thuis)zorg?
  minder dan een half jaar6 maanden tot minder dan 1 jaar1 tot 2 jaar2 tot 5 jaar

  AFSPRAKEN MET DAILYZORG

  De volgende vragen gaan over de afspraken en het overleg met Dailyzorg in de afgelopen 12 maanden.
  -
  Kunt u meebeslissen over de inhoud van de zorg die u krijgt?
  (Over de soort taken en werkzaamheden)
  nooitsomsmeestalaltijd
  Kunt u meebeslissen over de tijdstippen en dagen waarop u de thuiszorg krijgt?
  nooitsomsmeestalaltijd
  Kunt u meebeslissen over van wie u de thuiszorg krijgt?
  (welke zorgverlener)
  nooitsomsmeestalaltijd
  Komt de zorgverlener/instelling de afspraken over de zorg goed na?
  nooitsomsmeestalaltijd

  COMMUNICATIE MET DAILYZORG

  De volgende vragen gaan over de communicatie met de Dailyzorg in de afgelopen 12 maanden.
  -
  Weet u bij wie u met uw vragen en problemen terecht kunt bij Dailyzorg?
  nooitsomsmeestalaltijd
  Staat de zorgverlener/Dailyzorg voldoende open voor uw wensen?
  nooitsomsmeestalaltijdniet van toepassing
  Vindt u dat de zorgverlener/Dailyzorg goed reageert op uw vragen en suggesties?
  nooitsomsmeestalaltijdniet van toepassing
  Hoort u op tijd als een zorgverlener op een ander moment komt of uitvalt wegens vakantie of ziekte?
  nooitsomsmeestalaltijdweet ik niet

  DE BEREIKBAARHEID DAILYZORG

  De volgende vragen gaan over de telefonische bereikbaarheid van Dailyzorg in de afgelopen 12 maanden.
  -
  Kunt u de uw zorgverlener/Dailyzorg telefonisch goed bereiken?
  (van 9 uur tot 17.00 uur)
  nooitsomsmeestalaltijdweet ik niet
  Weet u hoe en wanneer uw contactpersoon of de zorgverlener van Dailyzorg telefonisch bereikbaar is?
  neejaNiet van toepassing, geen contactpersoon

  PROFESSIONALITEIT VAN UW ZORGVERLENERS

  De volgende vragen gaan over uw ervaringen met de zorgverleners in de afgelopen 12 maanden

  Zijn de zorgverleners goed op de hoogten van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen?
  nooitsomsmeestalaltijd
  Vertrouwt u de zorgverlener(s)?
  nooitsomsmeestalaltijd
  Werken de zorgverleners vakkundig?
  nooitsomsmeestalaltijd
  Werken de zorgverleners goed samen met andere hulpverleners?
  (denk hierbij bijvoorbeeld aan de huisarts, een specialist, fysiotherapeut, of verpleegkundige)
  nooitsomsmeestalaltijd
  Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u?
  nooitsomsmeestalaltijd
  Geven uw zorgverleners goed antwoord op uw vragen?
  nooitsomsmeestalaltijd
  Heeft de zorgverlener voldoende aandacht hoe het met u gaat?
  nooitsomsmeestalaltijdniet van toepassing

  UW VERZORGING EN GEZONDHEID

  De volgende vragen gaan over uw verzorging en de zorg over de afgelopen 12 maanden
  -
  Krijgt u uw verzorging op de manier zoals u die wilt?
  nooitsomsmeestalaltijdniet van toepassing
  Krijgt u de persoonlijke verzorging op de momenten dat u die wilt?
  (bijvoorbeeld hulp bij douchen/wassen, aankleden, haren kammen, enzovoorts
  nooitsomsmeestalaltijdniet van toepassing

  AFSPRAKEN

  De volgende twee vragen gaan over zelfstandigheid en uw dagelijkse bezigheden en de afgelopen 12 maanden.
  -
  Kunt u de dingen doen die u belangrijk vindt?
  nooitsomsmeestalaltijd
  Kunt u met de zorg die u ontvangt zich goed redden in het dagelijks leven?
  nooitsomsmeestalaltijd

  OVER UZELF

  Tot slot nog een aantal vragen over uzelf
  -
  In welke leeftijdscategorie valt u?

  Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?
  slechtmatiggoedzeer goeduitmuntend

  Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen?
  janee

  Wat geef je Dailyzorg als cijfer?
  12345678910
  Zou u deze instelling bij uw vrienden en familie aanbevelen?
  janee